O nas

Szkoła Anny Wruk sp. z o.o. powstała w 2013 roku z myślą o świadczeniu usług szkoleniowych dla wielu branż. Główną działalnością firmy są szkolenia dla personelu medycznego. Firma oferuje doradztwo, szkolenia i warsztaty. Usługi są świadczone na najwyższym poziomie jakości, wykorzystując dostępną wiedzę, praktyki i narzędzia. Zajęcia są prowadzone przez trenerów i mentorów najlepszych w swojej dziedzinie. Zgodnie z naszą wizją burzymy stereotypy, wprowadzamy standardy, zmieniamy świadomość.Nowy kurs 2017 - Resuscytacja krążeniowo–oddechowa

Szczegóły poniżej
Partnerzy

logo dializa.euKursy planowane

Kurs specjalistyczny planowany w I półroczu 2017 w Szczecinku

1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
Rozpoczęcie: 29 stycznia 2017, godz. 8:00, Zakończenie: 11 lutego 2017.
Miejsce: Ul. Kilińskiego 7 – parter
Koszt kursu 550,00 zł,
Czas trwania: 90 godzin, Minimalna liczba uczestników: 15 osób
Zgłoszenia prosimy przesyłać na : school@annawruk.com.pl

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz.1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielegniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Kursy zakończone
Szkolenie na auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Egzamin zdało 8 osób. Gratulujemy! RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych. NEFRODIABETOLOGIA dla pielęgniarek i położnych. Kurs dokształcający 10 godzin. Certyfikaty odebrały 72 osoby. PODSTAWY DIALIZOTERAPII dla pielęgniarek. Kurs specjalistyczny 90 godzin. Egzamin zdało 11 pielęgniarek. ŻYWIENIE ENTERALNE i pielęgnacja dostępu enetralnego, dla pielęgniarek. Kurs dokształcający 16 godzin. Certyfikat odebrało 58 osób. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA dla pielęgniarek i położnych. Kurs specjalistyczny 90 godzin. Egzamin zdało 15 pielęgniarek. GRATULUJEMY!
niebieskie
Doradztwo usługi
Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, procesami usługowymi. Nasze usługi skierowane są do sektora medycznego oraz branż produkcyjnych. Doradzamy we wdrażaniu systemów zarządzania jakością według normy PN EN ISO 9001 oraz EN 15224:2013 Usługi sektora ochrony zdrowia. Doradzamy jak optymalnie zarządzać placówką medyczną opierając się na technikach lean hospitals, lean management-szczupłym zarządzaniu. Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie i wiedzę praktyczną, opierając się na aktualnych przepisach prawa, standardach i narzędziach. Czytaj więcej na www.leanhospitals.pl
Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – przygotowanie. Wymagania związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) od kilku lat są w Polskich szpitalach wyzwaniem. Okazuje się, że pomiędzy oferowanym podczas reklamy oprogramowania tabletem i jego użytkowaniem a punktem, w którym jest poszukujący oprogramowania jest przepaść. Czytaj cały artykuł
Zarządzanie wizualne w Regionalnym Centrum Nefrologii. Przedstawienie korzyści i usprawnień wynikających ze stosowania filozofii szczupłego zarządzania-lean hospitals w szpitalu. Jak proste i stosunkowo tanie narzędzie jakim jest visual management może wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz standaryzację procesów, w których określono osoby odpowiedzialne, zasoby i miejsca ich realizacji. Czytaj cały artykuł
jungle
Doradztwo produkcja
Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania placówkami produkcyjnymi oraz w zakresie optymalizacji kosztów pracy. Doradzamy jak optymalnie zarządzać procesem produkcyjnym, optymalizacją i kosztami pracy. Wykorzystujemy takie narzędzia i filozofie jak lean manufacturing, kaizen, 5S, raporty 8D, POKA YOKE, VSM-mapowanie strumienia wartości.
beach
Kontakt
ANNA WRUK sp. z o.o.
ul. Różana 17, 78-400 Szczecinek
NIP PL6731896712 REGON 321371417
tel. 516 130 872
school@annawruk.com.pl
Copyright © 2014 Anna Wruk Sp. z o.o.